<$BlogRSDURL$>

من لیس هستم اگه می خوای برام جواب بده

Thursday, April 22, 2004

سلام
من مریم از تبریز هستم و می خوام از سکس یا بگولی لیز بودن خودم براتون خاطره ای بگم
من با زن دایی ام خیلی صمیمی هستم یروزی با هم داشتیم توی استخر شنا میکردیمکه دیدم زن داییم داره بوجودم داره نگاه می کونه بداز نگاه کردن اومد ÷یشم با من شوخی کرد دستاشو به حالته شوخی به سینه هام میزد راستشو بخواین من هم بدم نمیومد برم گفت بسه شنا بریم یکمی هم با هم درددل کنیم منم براش گفتم باشه بریم رفتیم تو حال زن دایی گفت من می رم حموم دوش بگیرم میخوای باهم دوش بگیریم منم با سرم براش گفتم باشه بد رفتیم دوش بگیریم من زیر دوش بودم زن دایی رو دیدم که شورت وکورستشو در اورده منم یدفه دیدم گفتم زن دایی چیکار میکونی گفتش هیچچی مگه عیب داره ما هر دو تامون هم جنسیم بدش اومد ÷یشم دستشو گذاشت رو سینه هام من بدنم داشت میلرزید گف خوشت مییاد چیزی نگفتم برام گفت می تونی موهای بدنمو بزنی من هم گفتم باشه داشتم موهاشو میزدم اما باز دستم میلرزید ولی متوجه شدم کوس زن ئایم خیس شوده و بوی قشنگی می ده داشتم هم موهاشو می زدم هم یواش یواش مالشش می دادم زن دایم گفت حالا دوس داری من موهاتو بزنم گفتم زن دایی من دارم میمیرم نمی دون م چیم شوده زن دایم گفت صبر کن الان کاری می کونم بیشتر خوشت بیاد زن دایم داش هم موهامو میزد هم مالشم می داد منم داشتم از خود بی خو د میشدم بدش زن دایم دستشو می کرد تو در میاورد دیگه یدفعه نمیدونم چیم شد زن دایی رو گاز گرفتم زن داییم هم گفت راحت شدی گفتم فدات شم زن دایی بازم از اون روز به بد همیشه با زن داییم هستم

This page is powered by Blogger. Isn't yours?